Den lilla kommunens dilemma

Även små kommuner kommunalråd har. Vi som väljer att engagera oss politiskt är ofta även med i olika typer av föreningenar. I en stor kommun är detta ofta inget problem men det kan bli knepigt i en mindre kommun som i låt oss säga Strängnäs.

Att kommunalrådet Tord Tjernström är med och tar ansvar för Folkets Husföreningen i Åker ska inte behöva bli ett problem. Men!

Men det finns en mentalitet i Strängnäs som gör gällande att det alltid är något  fel på folk och man gör bara saker för egen vinning eller också så är man korrumperad på annat sätt.

Om nu Strängnäs kommun av någon anledning bestämmer sig för att köpa Folkets Hus i Åker då ska inte Tord Tjernströms ordförandeskap i Folkets Husföreningen behöva vara ett problem. Han ska givetvis inte deltaga i den processen.  Och det verkar han ju inte vara heller även om folk insinuerar detta på bloggar och annat.

Det ska inte vara så att om något kommunalråd finns med i bilden som föreningsmedlem, fastighetsägare eller vad det nu kan vara så ska inte det behöva stoppa ett köp som kommunen anser vara nödvändigt av utvecklingsskäl eller vad det nu kan vara.

Det viktiga är att besluten om köpet fattas på formellt riktigt sätt och att Tord Tjernström inte finns med vid dessa tillfällen eftersom han är jävig. Detta beslut kan givetvis också överklagas om någon anser att det är fel.

Ann-Sofie