Folkilsken ?

Så här kan väl bara en person som inte gillar andra människor resonera:

”Illegala invandrare ska inte få gratis sjukvård när ingen annan får det. Och de som inte ens lärt sig prata svenska ska inte få tolkhjälp gratis och kräva att vårdpersonalen måste kunna deras språk. De får gå någon annanstans eller betala extra för det.”  Björn Söder SD

Ann-Sofie