Tågkaos men ministern är nöjd med de ekonomiska anslagen

Folk sitter fast i kalla mörka tåg i timmar. Trafikverket har tidigare slagit larm om att underhållet av järnvägsnätet inte kommer att klaras.

Men ansvarig minister Catharina Elmsäter Svärd (M) tycker att de ekonomiska resurserna räcker. Inför 2011 har regeringen dragit ner på anslagen med 700 miljoner.

Regeringen vill uppenbarligen inte att statens järnvägar ska fungera. Kan det vara ett led i strategin att få acceptans för en avreglering av allas vår järnväg?