Mer tågtrassel

Jag gör ett undantag och kollar på SVTs Debatt om de kära tågen. Där sa generaldirektören Gunnar Malm för Trafikverket att trasslet beror på att det är högteknologisk verksamhet.

Snart har vi nog hört alla sköna argument till leda.

Ann-Sofie

Tågtrasslet igen

Nyss sa en talesperson för Trafikverket i Rapport att det körs för många tåg på vårt slitna, dåligt underhållna järnvägssystem.

Jag hörde dessutom här om dagen en borgerlig politiker säga att detta beror på den socialdemokratiska regeringen som inte satsade tillräckligt mycket på järnvägsunderhållet.

Ta ett litet tankekliv bakåt, det var inte så väldigt länge sedan man ansåg att framtiden var biltrafikens och inte järnvägens.

När vi satsade på att bygga Svealandsbanan blev Jan-Erik Andersson och Lars Andersson, båda sossar, hånade för denna satsning. Det var ju ingen som skulle åka på de där tågen, sa kritikerna.

Tåg ansågs otidsenligt tills det privata näringslivet plötsligt insåg att det fanns stora förtjänster med att transportera varor på den miljövänliga järnvägen. Det kom miljöcertifieringar och gud vet vad som ändrade på hela synsättet.

Nu måste regeringen ta konsekvenserna, inte skylla på sossarna, och göra de satsningar som krävs. Och kanske hör och häpna lägga mindre pengar på att bygga stora trafikleder för biltrafiken.

Men ta det easy, släpp in fler privata tågbolag så blir allt bra.

Ann-Sofie

Märkligt tänk i Flen

Lågprisbutiken Netto vill etablera sig i Flen. Kan vara en bra idé. Många flensbor åker nämligen till Eskilstuna för att handla. Bilresor är inte bra för miljön så en nyetablering i Flen kan ta bort några av dessa resor förhoppningsvis.

Netto kan också bidra till läger priser för de som bor i Flen vilket också borde ses som positivt.

Men icke!

Ett stort gäng har skrivit en insändare om hur fel detta är. Om det var placeringen och/eller utseendet på butiken man vill diskutera skulle jag inte reagera men så är det inte. Man anser att flensborna har butiker så det räcker. Flensgänget skriver: ”Nya affärsetableringar i Flen måste ju baseras på vad Flensborna behöver i form varor och affärer?”

Ja i den bästa av världar men så fungerar det inte på den fria marknaden.

Insändarskribenterna: ”Vi är också medvetna om att kommunen inte kan styra över vilka som vill etablera sig här i kommunen men man behöver absolut inte godkänna nya etableringar som vi inte har behov av.”

Kommunen ”äger” planmonopolet vilket ger kommunen rätt att stoppa alla nya planer, om man nu ser detta som en negativ utveckling för Flen.

Kommunen kan också som markägare säga nej till en etablering av denna typ om den planeras på kommunens mark.

Men om kommunen ser denna etablering som ett steg i rätt riktning, fler arbetstillfällen, läger matpriser och färre shoppingresor till Eskilstuna till exempel då ska man absolut släppa fram etableringen.

Det verkar nästan som om största problemet är det specifika företaget Netto.

Ann-Sofie

Två reaktorer kom inte igång

I går var det tänkt att två av landets kärnreaktorer skulle kicka igång, så blev det inte. En av reaktorerna i Ringhals och en i Oskarshamn ville inte av olika anledningar.

Vi är inne i december, det är svinkallt och vattenmagasinen räcker inte till.

Var är Maud Olofsson?

Ann-Sofie