Märkligt tänk i Flen

Lågprisbutiken Netto vill etablera sig i Flen. Kan vara en bra idé. Många flensbor åker nämligen till Eskilstuna för att handla. Bilresor är inte bra för miljön så en nyetablering i Flen kan ta bort några av dessa resor förhoppningsvis.

Netto kan också bidra till läger priser för de som bor i Flen vilket också borde ses som positivt.

Men icke!

Ett stort gäng har skrivit en insändare om hur fel detta är. Om det var placeringen och/eller utseendet på butiken man vill diskutera skulle jag inte reagera men så är det inte. Man anser att flensborna har butiker så det räcker. Flensgänget skriver: ”Nya affärsetableringar i Flen måste ju baseras på vad Flensborna behöver i form varor och affärer?”

Ja i den bästa av världar men så fungerar det inte på den fria marknaden.

Insändarskribenterna: ”Vi är också medvetna om att kommunen inte kan styra över vilka som vill etablera sig här i kommunen men man behöver absolut inte godkänna nya etableringar som vi inte har behov av.”

Kommunen ”äger” planmonopolet vilket ger kommunen rätt att stoppa alla nya planer, om man nu ser detta som en negativ utveckling för Flen.

Kommunen kan också som markägare säga nej till en etablering av denna typ om den planeras på kommunens mark.

Men om kommunen ser denna etablering som ett steg i rätt riktning, fler arbetstillfällen, läger matpriser och färre shoppingresor till Eskilstuna till exempel då ska man absolut släppa fram etableringen.

Det verkar nästan som om största problemet är det specifika företaget Netto.

Ann-Sofie

Annonser