En ond cirkel

Många av landets hyresgäster fryser just nu konstaterar hyresgästföreningen. Och vad beror detta då på kan man undra. Förmodligen på att fastighetsägarna inte haft råd eller lust att underhålla sina fastigheter.

Många hyresrätter är byggda under de så kallade miljonprogramåren, från slutet av 1950-talet fram till mitten av 1970-talet. Husen börjar få några år på nacken och ledningar och annat håller på att ta slut.

Vems är då ansvaret för detta, givetvis är det fastighetsägarna men också samhällets i viss mån. På många ställen har man inte kunnat ta ut så pass höga hyror så att man kunnat ha ett löpande underhåll. Hyresgästernas betalningsförmåga är ofta begränsad.

När det är dags att göra stambyten och andra kostsamma åtgärder är det lika bra att rusta kök och badrum vilket är de dyraste delarna av en bostad. Detta gör att hyran åker upp och de tidigare hyresgästerna har inte råd att flytta tillbaka.

Detta gör det hela till en ond cirkel, en cirkel som förvisso skulle kunna göras mindre ond om staten såg till att ROT-avdraget även kunde inkludera hyresrätter.

Jag vet att fastighetsägare har möjlighter till avdrag redan i dag men det räcker inte för de stora investeringar som behöver göras i landets slita bostadsområden.

Ann-Sofie