Hur är det med kärnkraften Maud?

Maud Olofsson kände sig trygg med att kärnkraften skulle vara igång till vintern, nu är vintern här men inte kärnkraften.

Var är Maud Olofsson?

Ann-Sofie