Men var det inte precis detta man skulle motverka?

Jaha, nu visar det sig att antalet unga som får tidsbegränsad förtidspension har fördubblats sedan 2005. Men var det inte precis detta som regeringens arbetsmarknadspolitik skulle  motverka?

Arbetslinjen:

Försäkringskassan ifrågasätter denna utveckling, se där ja men vem är det som beviljar dessa ”bidrag”?

Jag trodde med bestämdhet att det var Försäkringskassan själv, men det kanske är Såssarna.