En ny politisk karta

Vi, socialdemokraterna har ingen ledare, det verkar inte centerpartiet ha heller. Hon syns i alla fall inte. Miljöpartiet håller på att ömsa skinn och hur det nya ser ut vet ingen ännu.

Vänsterpartiet verkar inte veta hur de ska göra med Ohly, han utmanas mer eller minder synligt.

Piratpartiets Falkvinge flyger också iväg.

Göran Hägglund är ifrågasatt och nu till råga på allt så avgår Gudrun Schyman.

En ny politisk karta håller onekligen på att se dagens ljus, när vet vi dock inte.

Ann-Sofie