Ätas eller ägas

För något år sedan hade Sörmlands museum en utställning i Parken Zoo här  i Eskilstuna på temat – Älskas…ätas

Det slog mig just när jag började skriva på detta inlägg och min rubrik är därför en twist på detta tema men av mer politisk karaktär som får belysa hur debatten om Parken Zoo har gestaltat sig under årens lopp.

Vi Socialdemokrater har värnat P Z genom åren av flera skäl. Dels de historiska skälen att det från början var en folkets park och det enda stället i staden där det var tillåtet att hålla i större möten. Det var också en viktig social mötesplasts för eskilstunaborna. Vidare så får många unga sitt första möte med arbetslivet i form av sommarjobb, vi har zoo-skolan och bevarandeprojekten som inte är oviktiga.

Vi har genom åren vårdat denna tillgång mer eller mindre framgångsrikt. Det man nog måste inse är att en anläggning av detta art går inte runt av sig själv. Det är få djurparker och nöjesanläggningar som är vinstmaskiner för sina ägare.

Jag tycker att vi måste ändra fokus när det gäller Parken Zoo och vad det varumärket faktiskt betyder för Eskilstuna kommun som helhet.

Vi har nu beställt en undersökning som ska visa vad P Z genererar för näringslivet i form av shopping, hotellnätter med mera och för kommunens alla verksamheter.

Vi har länge nog fått springa gatlopp i media för att vi inte kan sköta detta kommunägda bolag, det är ständiga underskott och annat som svärtat ner varumärket och som oroar. Jag vill dock påpeka att för att P Z kostar pengar behöver det inte betyda att det är illa skött.

Vi har tidigare i en femårsplan slagit fast att vi ska ha ett nollresultat om något år men vi ser redan nu att detta förmodligen inte kommer att uppnås, därför har vår fullmäktigegrupp nu inlett en diskussion om hur frågan om Parken Zoos framtid ska gestalta sig.

Eskilstuna Kuriren slog givetvis till direkt med rubrilken att vi nu öppnar upp för en försäljning men det var inte alls så diskussionen gick i vår grupp. Visst fanns även det senariot med som en del men vi var snarare inne på att utveckla P Z-konceptet i stället för att avveckla.

Som politiker måste man våga vända på alla stenar även de obehagliga och det kommer vi nu att göra. Vi kan mycket väl landa i att Parken Zoo är så pass viktig för Eskilstuna att det faktiskt är värt några kronor per år i driftbidrag. Men det får framtiden utvisa.

Faktum är att när man träffar folk från annat håll i landet så vet de inte mycket om Eskilstuna men Parken Zoo känner de flesta till.

Ann-Sofie

PS. Eskilstuna Kurirens ledarblogg kallar vårt nytag för en reträtt men det tycker jag är alldeles för tidigt att utropa. Vi har nämnligen inte tagit ställning  i sak ännu, vi ska inleda en diskussion that´s it DS.