Hur många mäniskor ska vi lämna åt sitt öde?

Nu börjar den hjärtlösa borgerliga politiken märkas för många människor. Barnfattigdomen ökar enligt Rädda Barnen. Rapporten visar att 11,5 procent av alla barn i vårt land lever i fattigdom.

Allt fler arbetslösa står utan pengar från arbetslöshetsförsäkringen och endast 35% av de arbetslösa är nu berättigade till a-kassa och snart är vi nere på 25%.

Allt fler sjuka människor kastas ut från försäkringskassans skyddsnät. Inte mindre än 50 000 svenskar är drabbade.

Är detta värdigt vårt välmående land?

Reinfeldt och Borg reser ut i världen och skryter över hur bra det går för Sverige. De kan ju berätta det för den ensamstående fyrabarns-mamman som ringde in till P1 förra veckan och berättade att sommarlovet är en fasa. Först för att barnen missar skollunchen och sedan när skolan börjar igen och alla andra barn berättar vad det gjort på sommarlovet.

De kan berätta hur bra det går för Sveriges ekonomi för de som tvingas söka socialbidrag eller för den långtidssjuka som förlorar sin sjukförsäkring.

Eller för min kompis som har en Fas-3 plats, visserligen på ett mycket bra ställe nu, men han ska klara sig på 65% av sin a-kassenivå och han får inte studera eller öppna eget.

När ska vi vakna ur jobbskatteavdragets, – fastighetsskattens – och förmögenhetsskatteavdragets blåskimrande slummer och våga se det som händer omkring oss?