Arbetsmarknadsekvationen som inte går ihop

Nu kommer jobben, de finns inom bristyrkena meddelar e24.se. Man ska tydligen satsa på teknik-, data- och hälsojobb. Bra tips till alla som ska till att börja med sina gymnasie- eller högskolestudier.

Men vad görs för alla de som skulle behöva en ny eller mer utbildning? KOMVUX har ju i stort sätt bantats bort av den här regeringen. Ska vi lämna en stor grupp människor utanför?

Och dessutom vill de borgerliga att vi ska jobba längre. I och för sig så ser jag varför, några måste ju se till att denna grupp arbetslösa och unga pensionärer också kan (över)leva. Eller hur tänker du Kristersson?

Ann-Sofie

Nyhetstorka eller bara tråkigt på jobbet ?