Värmeljus är räddningen

”Kapa pristopparna på el med värmeljus” skriver E24

Jojo! Vad är det för larv?

Ann-Sofie

Egen el är guld värd

Samtliga partier i vår riksdag är överens, tydligen, om att elen är för dyr. Aftonbladet ställer politikerna mot väggen. Miljöpartiet har en ”gullig”  lösning. Lise Nordin lovar att:  ”Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att de ska få större möjligheter att minska sina elkostnader via stöd till energieffektiviseringar och bättre möjligheter att producera sin egen el.”

Detta skickar dock en knepig signal till alla som bor i landets alla, slitna, omoderna och energislukande miljonprogramområden. Hur f–n ska de kunna påverka sitt boende?

Visst de kan byta ut alla sina glödlampor mot lågförbrukande dito men att kosta på isolering, vindkraftverk  eller för den delen något annat är ju helt absurt att tro. I denna fråga tycker jag att miljöpartiet tappar bort en stor del av de som faktiskt har det svårast ekonomiskt minst möjlighet att påverka sitt boende. Och boende-alternativen står inte som spön i backen.

Folkpartiet föreslår helt enkelt mer kärnkraft! Jojo, vilket bra idé, när kommer de att vara på plats och leverera?

Kristdemokraterna: skärpt priskonkurrens, ok hur då?

Moderaterna: ”Konsumenten ska ha möjlighet att reagera och agera när elpriserna förändras” hur då?

Centerpartiet: se över era elavtal! Och sedan då….

Och mitt parti lovar att kämpa för en förändring. Hur då?

Upp till kamp emot kvalen……

AnnSofie