Hånfullt utspel Holmgren

Nu går meteorologen Pär Holmgren ut i el-debatten och tycker att folk ska sluta klaga och köpa ett kraftverk i stället. Han och hans fru har köpt andelar i vindkraftverk och han säger sig bli glad när han får betala sin elräkning.

Grattis Pär Holmgren men du verkar inte heller fatta att det finns massor av människor i vårt land som inte har skuggan av en chans att ekonomiskt göra det du och din fru gjort. De bor i gamla, slitna energislukande miljonprogramhus som är lämnade åt sitt öde.

Ditt utspel är ett hån mot dessa människor Pär Holmgren.