Så svårt kan det vara

Jörgen Danielsson tidigare ordförande i landstinget Sörmland beskriver exakt hur svårt och rörigt det har varit med arvodena inom landstinget.

Han är för övrigt den enda som tog sitt ansvar, läs hans egna ord på bloggen.

Ann-Sofie