Jag måste ha fått till det….

Fick höra i dag att det är en dödssynd att kritisera media. De har alltid tolkningsföreträde.

Annonser