Och så var det det här med kärnkraften

Fick just se att Jan ”Kärnkraften” Björklund (FP) hoppat av SvTs Agenda på grund av att det här med kärnkraften i Japan blev lite för jobbigt för en kärnkraftkramare.

Se där ja!

Ann-Sofie

Strike! Björklund (FP)

Åh vad härligt nu kommer äntligen Jan Björklund (FP) med lösningen på alla problemen i skolan. Ett enkelt svar på ett komplicerat problem.

Katederundervisning!

Det var en metodik från förr, som fungerade under de år man skulle lyssna på auktoriteter. Dagens samhällssituation kräver mycket mer av eleverna. Metoden passar passar lång i från alla.

Jag är själv ett lysande exempel på detta. Jag hade svårt att koncentrera mig och ta till mig när läraren stod och mässade. Jag ritade många krumelurer i böckerna under dessa lektioner. Men fick jag bara vara med själv mer rent fysiskt, skriva och teckna till ex, då gick det bra, jag gick i det hela med liv och lust.

Det var också oerhört betydande om jag och läraren funkade ihop. Vissa lärde mig mycket till exempel Gunborg Thomke i fysik medan andra inte lärde mig ett smack. Kemiläraren lyssnade jag inte på under tre års tid men fick en 2:a på grund av att jag aldrig skolkade.

Jag hoppade gymnasiet och jobbade några år bland annat på dåvarande skoldirektionen i Eskilstuna Kommun. Från 1978 – 1980 gick jag på folkhögskola och där bedrevs undervisningen på ett helt annat sätt som passade mig. Mina medelmåttiga betyg  från grundskolan byttes ut mot toppbetyg och gav mig en förändrad syn på vad ”rätt” pedagogik kan betyda.

Katederundervisning passar vissa men lång i från alla och är knappast lösningen på problemen i dagens skolsystem. Jag tror heller inte att lösningen är att förstatliga skolan. Det är helt andra saker som måste till.

Förbättrad lärarutbildning, bättre pedagogiskt ledarskap, fler lärare/elev, ökade resurser för ”svaga” elever, bättre dialog mellan elever, lärare och inte minst föräldrar och man måste också kunna vara öppen för och ta till sig nya forskarrön och våga prova dessa.

Studieklimatet i skolan betyder också mycket, det ska mycket till för att man ska kunna lära sig något i en stökig och bullrande miljö.

En bra sak har i alla fall Björklunds skolpolitik fört med sig, Socialdemokraterna i Eskilstuna har fått ett antal nya medlemmar, lärare som inte ger ett ruttet lingon för hans idéer.

Ann-Sofie

En annan tyckare är (S)ebastian. På twitterflödet #merkateder finns det fler synpunkter att ta till sig av.