Dopping och ”SNgate

Nu skriver Staffan Dopping om sin syn på hur ledarredaktör Voronov på Eskilstuna Kuriren haft lite otur när han tänkte om hur landstingets informatör agerat i en media-affär som numera går under benämningen #SNgate på twitter. SN står för Sörmlands Nyheter.

Så här skriver Staffan Dopping på sin blogg:

”Så här går det fel i redaktörernas funderingar kring ”motparten”. Informationsarbetet i landstinget Sörmland ska vara ett instrument ”för att nå verksamhetens mål”, framgår det av landstingets informationspolicy. ”All kommunikation ska bidra till att stärka förtroendet för Landstingets verksamhet”, heter det vidare.

Landstinget styrs av politiker, som ibland växlar efter val. Landstingets informationschef kan knappast vara ”neutral” till valutslagen, utan ska givetvis ansvara för en kommunikation som blir ett stöd för den verksamhet som för tillfället är beslutad. Att hävda något annat betraktar jag som antingen illvilligt eller okunnigt. Ja till och med odemokratiskt.”

Lite längre ned i inlägger skriver Dopping med stora bokstäver: ”Nu rasar en kampanj mot informationschefen och också mot PR-konsulten Paul Ronge. Det är intressant att notera att de ”granskande tidningarna” tycks ha gått över till att skjuta på budbärare.”

Det ska onekligen bli intressant och se hur länge detta kommer att pågå.

Lanstinget har redan gjort det de ska och roddat i arvodesoredan samt sett till att detta aldrig kommer att upprepas och det måste tilläggas landstinget har inte enligt en opartisk revisionsutredning inte lidit någon ekonomisk skada.

Ann-Sofie

Doppings inlägg var visst intressant: