Fi efter Schyman ?

Feministiskt initiativ eller Fi som partiet brukar kallas byter nu partiledare från den karismatiska, vältaliga och populära Gudrun Schymana till tre förhållandevis okända förmågor.

Paritet var litet med Gudrun i spetsen så vad ska det nu bli? Frågan är om det ens kommer att synas, med det får väl framtiden utvisa.

Jag har funderat över varför partiet finns och det enda svaret jag har på den frågan är att Gudrun Schyman behövde en egen arena att dansa i.

Tar man frågorna om det jämställda samhället på allvar då måste det väl ändå vara mer framgångsrikt att verka i ett stort parti med reellt inflytande. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är utropade feministiska partier. I vänsterpartiet hade Schyman gjort sitt och i Socialdemokraterna skulle hon knappast bli en frontfigur.

Bara en liten fundering typ…

Ann-Sofie

 

Håkan Juholts första tal

Håjan Juholt höll i går sitt första tal som nyvald ordförande för Socialdemokraterna. Sveriges största parti 😉

Han inledde lite oväntat med att tala om hur viktig kulturen är för oss människor. Både i förståelsen för oss själva men kanske ännu mer för förståelsen av andra människor:

”Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra.

Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, andaktslokaler och välfärdsstatens institutioner är mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och möts som jämlikar. Håkan Juholt 27 mars 2011