Håkan Juholts första tal

Håjan Juholt höll i går sitt första tal som nyvald ordförande för Socialdemokraterna. Sveriges största parti 😉

Han inledde lite oväntat med att tala om hur viktig kulturen är för oss människor. Både i förståelsen för oss själva men kanske ännu mer för förståelsen av andra människor:

”Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra.

Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, andaktslokaler och välfärdsstatens institutioner är mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och möts som jämlikar. Håkan Juholt 27 mars 2011