Kan du fixa 5000 nya jobb varje månad Anders Borg ?

Eskilstuna är en av landets kommuner som betalar ut mest försörjningsstöd meddelar Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Detta kommer man nu att ta tag i ordentligt och jobba på flera fronter. Har ”vi” varit för snälla, ja kanske.

Vi har en mycket hög arbetslöshet i Eskilstuna och det finns flera förklaringar till detta. För det första har Eskilstuna sedan 1800-talet varit en industriort. Industrin gick för fullt fram till 1970-talet då började sektorn tappa jobb. Eskilstuna har tappat ca 10 000 industrijobb under en följd av år. Senaste lågkonjunturen fick ca 2000 personer lämna sina jobb.

Klart att detta syns i försörjningsstödssiffrorna.

Eftersom det har funnits en tradition här i staden att det alltid funnits jobb utan att man behövt några längre utbildningar så har inte befolkningen någon tradition av högre studeier, detta syns också i de negativa siffrorna både vad gäller skolresultaten och antalet arbetslösa.

Vi Socialdemokrater har genom åren därför satsat mycket av kommunla pengar på vuxenutbildningen och på studieförbunden. Hur hade det sett ut om en annan majoritet styrt Eskilstuna? Förmodligen inte mycket bättre.

Nu ligger ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna på staten. Sjukförsäkringen har förändrats så en hel del har varit tvugna att knacka ppå dörren till socialförvaltningen. Dessutom har regeringen ändrat regleverket för arbetslöshetskassan vilket fått till följd att ca en halv miljon medlemmar inte anser sig ha råd med denna försäkring.

Men regeringen är positiv i sina prognoser och Anders Borg spår att arbetslösheten ska vara under 5% före år 2015, vilket innebär att 5000 nya jobba ska komma till per månad fram över.

Staten borde ta ett extra stort ansvar för detta men just nu är man väldigt passiv och verkar tro att detta ska lösa sig av sig själv. Men det kommer inte att fungera med att ”låsa in” människor i Fas 3-jobb.

Satsa på utbildning så att människor kan ta de lediga jobben som trots allt finns.

Här i Eskilstuna kommer vi förmodligen att få  fortsätta med satninger på komvux och andra utbildningar för skattebetalarnas pengar så länge inte staten tar sitt ansvar.

Ann-Sofie