Konkret vision ?

Vår nye partiordförande Håkan Juholt har tillsammans med den nye ekonomiska talespersonen Tommy Waidelich skrivit ett visionärt inlägg på Dagens Nyheters debattsida om sin syn på arbetslöshet, ekonomi, utbildningssystemet med mera.

Och som amen i kyrkan kommer klagomål, det är inget nytt, det är för lite hurja ni vet…

Men hur konkret ska en vision vara?

Jag tycker att det är bra att Juholt & Waidelich pekar ut de områden där de ser att det behöver bli förändringar men lämnar kvar en del för oss övriga partivänner att vara med och processa fram.

Jag anser att det blir bättre åtgärder inom de olika områdena om vi ute landet får möjligheten att vara med och påverka politiken. Av demokratiska skäl men inte minst för vi ser förmodligen behoven av förändringar utifrån ett annat perspektiv än vad J & W gör.