Ny elnätsprismodell kan pressa upp taxorna

Jag kan inte se annat än att det nya sättet att ta ut kostnaderna för elnäten de kommande åren trissar upp priserna.

Elnätsägarna ska efter bästa förmåga räkna ut vilka kostnader man kommer att ha för utbyggnad och underhåll de kommande åren. Energimarknadsinspektionen, EI har en slags basmodell baserat på hur de olika näten ser ut i dag och vilka de kommande fyra årens kostnaderna kan komma att bli.

Elnätsföretagen kan sedan ”välja” vilken nivå, upp till ett av EI uträknat tak, man behöver ta ut i form av taxehöjningar för att täcka de kommande årens kostnader. EI kommer givetvis att granska om den önskade nivån är skälig.

Jag ska inte svära på det men är ganska säker på att många elnätsbolag kommer att landa på maxnivån.

Modellen gör dessutom att om man ansöker om högsta möjliga nivå då måste man också göra de insatser som man baserat taxorna på oavsett om insatsen behövs eller inte.

Ann-Sofie

Inget sprutbyte i Stockholm om (M) får bestämma

” WHO, FN, EU:s narkotikaorgan, Internationella röda korset, Världsbanken samt generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet rekommenderar sprutbyte.” Skriver Dagens Nyheter

Men socialborgarrådet ” jag vet bäst” Jerlmyr (M) tycker inte att detta räcker för att säga ja till sprutbytesprogram i Stockholm. Hon vill inte ha narkomaner springande i en park där barnfamiljer vistas.

Övriga partier verkar dock ha en annan åsikt. Narkomaner är också människor Anna König Jerlmyr (M).

Ann-Sofie

Andra som tycker något om detta : Alliansfritt Sverige till exempel.

Just en tjusig syn på de(M)okrati

Moderaterna i Uppsala har lyckats hamna i en intern konflikt om hur och vem som ska få uttala sig i medierna om politiska frågor. En Björn Schaerström skrev en debattartikel om sin syn på skolan men det skulle han aldrig ha gjort enl kommunalrådet och partikompisen Cecilia Forss. I ett mail till Björn Schaerström skriver Cecilia Forss:

”Det är uppsalamoderaterna som har mandatet att föra debatten i Uppsala och vi har regler för publicering. Artiklar skall godkännas av Gunnar Hedberg eller av mig innan de skickas in till någon tidning”.
Meljet avslutad med att Cecilia Forss säger vara tacksam om Björn Schaerström kan bekräfta att han kommer att följa reglerna framöver. ”I praktiken betyder det att vi i Uppsala vill föra den politiska debatten utan inblandning av dig”. Enl Uppsala Nya tidning
Björn Schaerström tänker dock  inte sluta skriva insändare på eget bevåg.

Ann-Sofie