Snåla jävlar

Ungdomsarbetslösheten är inget regeringen kan skryta med. Men eftersom det bara är en synvilla så satsas inga statliga pengar på sommarjobben i år.

När ni, regeringen, vet att detta är en oerhört viktig insats som erbjuder ungdomarna en fot in på arbetsmarknaden.

Snåla jävlar! Eller beror det på att det inte är valår i år?

Ann-Sofie

Regeringens fem utmaningar

Våpen gav inte mycket när det gäller de stora politiska områdena, arbetslöshet, unga förtidspensionärer, företagande, investeringar och inflation skriver Svenska Dagbladet.

Regeringen måste bli mer på hugget inom dessa områden, eller räknad de med att detta ska lösa sig per automatik.
de verkar både regeringströtta och fantasilösa.

Skattesänkningar that´s it!

Företagen behöver utbildad arbetskraft, 7,9 % av arbetskraften är arbetslös, gör något åt detta. Ni sitter ju faktiskt på verktygen.

Skärpning!

Ann-Sofie