Regeringens fem utmaningar

Våpen gav inte mycket när det gäller de stora politiska områdena, arbetslöshet, unga förtidspensionärer, företagande, investeringar och inflation skriver Svenska Dagbladet.

Regeringen måste bli mer på hugget inom dessa områden, eller räknad de med att detta ska lösa sig per automatik.
de verkar både regeringströtta och fantasilösa.

Skattesänkningar that´s it!

Företagen behöver utbildad arbetskraft, 7,9 % av arbetskraften är arbetslös, gör något åt detta. Ni sitter ju faktiskt på verktygen.

Skärpning!

Ann-Sofie