Snåla jävlar

Ungdomsarbetslösheten är inget regeringen kan skryta med. Men eftersom det bara är en synvilla så satsas inga statliga pengar på sommarjobben i år.

När ni, regeringen, vet att detta är en oerhört viktig insats som erbjuder ungdomarna en fot in på arbetsmarknaden.

Snåla jävlar! Eller beror det på att det inte är valår i år?

Ann-Sofie