Juholt på en planhalva som Reinfeldt inte behärskar

Jag tycker att det är skitbra att Juholt kör hårt med kulturfrågorna, ett politiskt fält som statsminister Reinfeldt uppenbarligen inte klarar av.

Juholt skriver på DN-debatt: ”Regeringen har valt att genomföra sitt systemskifte också inom kultur- och medieområdet. Det har blivit neddragningar och grundläggande ideologiska förändringar. Följaktligen ska bibliotek ut på entreprenad och varje konstnär med självaktning vara entreprenör. Min förtvivlan är stor över hur Sverige förvandlats till något som handlar om pengar, marknad och marginalisering. Här framträder skillnaden i människosyn som tydligast. Jag vill stå upp för en kulturpolitik som uppmuntrar till eget skapande, som öppnar museer och kulturens arenor och respekterar det engagemang som landets kulturarbetare står för”

Ann-Sofie