”Olagliga” politiker

Nu har tidningen Expressen kommit på att S-politikerna i Glasriket är olagliga. Pressen är ofta snar att utropa att politiker har olagliga saker för sig, se bara Eskilstuna Kurirens skriverier om landstingets arvoden.

Nå väl nu är det politikerna i Glasriket som beter sig olagligt enl Expressen.  Jag skulle i stället säga att det man gjort är en kombination av näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder i svåra tider.

Sen om det är olagligt eller inte det får en domstol slå fast, inte pressen.

Ann-Sofie

En kommentar från Micha Velasco en bloggläsare:

Det är nämligen så att Lessebo förlorade både i länsrätt och kammarrätt när de gav stöd till New Wave Group i byggnationen av glashotellet i Kosta. Kommunen valde att överklaga till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Kommunen förlorade alltså i samtliga instanser men valde ändå att bygga hotellet, och vägrar nu att sälja sin andel trots att de egentligen måste.

Vad gäller försäljningen av glasbruksfastigheten Johansfors för två miljoner kronor finns det tydliga regler för hur en kommun ska försälja mark och byggnader. Det måste gå ut på värdering eller anbud. Annars är det per definition olagligt.

Domstol har ofta dömt ut kommunala beslut såsom olagliga. Försäljningen av Tibble gymnasium är en annat exempel. Det finns många fler.