Maud Olofsson ljuger sig blå

Vad är det för fel på Maud Olofsson, centerpartist och näringsminister?

”den 1 februari i år slog näringsminister Maud Olofsson i en riksdagsdebatt fast att ”vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt.” Olofsson fortsatte: ”Det råder ingen tvekan om vad regeringen vill. Det är mer förnybart, mer energieffektivisering och mindre fossila bränslen.” Debattinlägg i SvD

Den 11 mars fattar regeringen ett beslut om att ge Tyska Eon rätt att bygga ut sitt fossilgasnät mellan Jönköping och Gislaved. Det innebär 77 kilometer med en överföringskapacitet på 15Twh vilket motsvarar 10 gånger landets hela biogasproduktion.

Ska de verkligen komma undan med detta svek?

”Nyheten” lades ut samma dag som regeringen presenterade vårproppen i april på Energimarknadsinspektionens hemsida, inget pressmeddelande eller så när själva beslutet togs alltså, man kan bli konspiratorisk för mindre.

Ann-Sofie