Med rätt att döda

Dagens Nyheter frågar sig om USA hade laglig rätt att döda Usama bin Ladin, ja det kan man ju undra.

USA tar sig ”laglig rätt att döda”, även sina egna medborgare med dödsstraffet. Enligt Wikipedia har USA tagit ca 15 000 av sina invånare av daga sedan dödsstraffet infördes.

Ann-Sofie

”Bort med politiken från kommunens hemsida”

Detta är rubriken på en insändare från centerpartiesten Arne Jonssoni tidningen FOLKET. Arne Jonsson tycker inte att kommunens högsta politiker ska finnas med på kommunens hemsida.

Lite märkligt kan jag tycka. Kommunen är trots allt en politiskt styrd organisation/förening. Eskilstunaborna har genom allmänna val utsett socialdemokraten Jimmy Jansson (S) till ordförande för föreningen.

Att inte blanda in de styrande på hemsidan anser jag vara fel. Människorna ska ha nära till ”sin” politiker. Arne Jonsson (C) tycker att det är ok att få veta vad Jimmy Jansson (S) gör på sin fritid samt hur det är att vara förtroendevald men när det kommer till det viktigaste, politiken då är Arne Jonsson (C) inte lika positiv.

Jimmyn Jansson (S) ska givetvis få framföra sina politiska åsikter men inte på den politiskt styrda kommunens hemsida anser centerpartisten lite bittert.

Ann-Sofie