Med rätt att döda

Dagens Nyheter frågar sig om USA hade laglig rätt att döda Usama bin Ladin, ja det kan man ju undra.

USA tar sig ”laglig rätt att döda”, även sina egna medborgare med dödsstraffet. Enligt Wikipedia har USA tagit ca 15 000 av sina invånare av daga sedan dödsstraffet infördes.

Ann-Sofie

Annonser

1 kommentar

  1. […] Aktuellt från Industribloggare: Kaj om en nominering, Eli om Pappadagen, Eli om Växthuset, Ann-Sofie om rätten att döda […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS