Varför inte testa alla ?

SD kör valkampanj i Västra Götaland med bland annat ett krav: Jimmie Åkesson krävde tvingande hälsokontroller för nyanlända.
– ”Det finns många skäl till varför asylsökande som kommer långt bortifrån, eller åtminstone Afrika bör genomgå en hälsoundersökning.
– Det är samhällsfarligt om det kommer människor från andra delar av världen och bär på smittsamma, dödliga, farliga sjukdomar.”

Ja visst kan människor från andra länder bära på smittsamma sjukdomar så väl som svenskar kan. Så varför inte gå hela vägen och kräva att alla som av något skäl vistats i annat land ska testas vid hemkomsten.

Ni anar inte vilka sjukdomar man kan dra på sig både i Europa, Asien och annorstädes* under semestrar och jobb.

Ann-Sofie

* Sorkfeber i Jämtland, men det smittar visst inte mellan människor.

Varför är skilda valdagar bra om valdeltagandet sjunker ?

Centerledarinnan Maud Olofsson tycker enligt Svenska Dagbladet att skilda valdagar är något att hänga i julgranen.

Allt tyder just nu på att valdeltagandet i Västra Götaland blir rekordlågt, SvD: ”Mätningar, från Sifo och Novus, pekar på ett valdeltagande på mellan 50 och 60 procent.”

Tycker verkligen Maud Olofsson (C) att detta är ett bevis på att skilda valdagar är bra, i så fall undrar jag….Blir detta som befarat då är det i stället en tydlig signal från väljarna att fortsätta med gemensamma valdagar.

Ann-Sofie

Ja så kan man ju se på saken Federley (C)