Med facit i hand, det blev ännu sämre

Jag befarade för några dagar sedan att valdeltagandet i Örebro och i Västra Götaland skulle bli lågt.

Facit = det blev ännu sämre.

Detta bör nog få en och annan förespråkare för skilda valdagar att tänka till. Människor vill gärna ha demokrati men att springa till valurnorna i stort sätt varje år är man inte sugen på.

Hoppas att detta nu var ett tillräckligt tydligt svar på frågan om skilda valdagar så att vi nu kan ägna oss åt andra viktiga demokratifrågor. 

En lite lustig anekdot från valrörelsen i Örebro. En av våra S-valarbetare fick en kommentar från en Folkpartist att det där med att knacka dörr var inget att syssla med, de skulle ligga lågt med dylikt.

Jag konstaterar helt frankt att FP-mannen gjorde en liten missbedömning. Siffrorna i diagrammet talar sitt tydliga språk.

Ann-Sofie