Migrationsverket AB ?

Man kan nog om man vill och har noll empati, slå mynt av allt. Snart kanske vi får se ett Migrationsverket AB också.

Don´t be surprised!

Ann-Sofie