Jordens undergång

Ok Harold Camping hade ”bara” räknat lite fel. Det är ju den 21 oktober som jorden går under.

Men något undergångsliknande hände ju faktiskt den 21 maj, Grimsvötn hostade till och har sedan dess försatt delar av Island i mörker.

Ann-Sofie