Kvinnojourerna är inte tillräckligt professionella skriver Magnus Falkman i SvD

Jag är för det första inte förvånad att det är en man som skriver inlägget på SvD Brännpunkt. Detta med kvinnojourer retar många män av någon anledning.

De kontakter som jag haft med Eskilstunas kvinnojour har varit bra och jag har fått en god insyn i verksamheten. Det har dock gått några år sedan jag jobbade med denna typ av frågor politiskt. Jag kan inte dra mig till minnes att kvinnojouren försökte leka proffs på något vis utan deras insats var att skapa en tillfällig fristad för utsatta kvinnor i akuta lägen.

Det finns också en finess med att det inte är en myndighet utan en frivillig verksamhet.

De hjälpe sedan till med övriga kontakter till de samhällsfunktioner som kunde vara aktuella, socialtjänst med mera. Man gav sig inte in på områden där det behövdes mer långtgående insatser. Och missbruklande kvinnor var en kategori som jouren inte kunde ta emot, dessa kvinnors problem är delvis av en annan karraktär även om även dessa kvinnor givetvis kan komma att behöva tillfälligt boende.

Det tycker jag är kommunens ansvar för det går inte att kröva av en ideell organisation att de ska kunna upprätthålla denna typ av kunnande. Det kan dessutom behövas sjukvårdsinsatser.

Jag kan inte uttala mig om alla kvinnojourer och hur de fungerar, men att som medsyster kunna erbjuda en tillfällig  fristad är värd samhällets stöd även om inte alla kvinnor kan ha nytta av denna insats.

Ann-Sofie

Annonser