Moderaterna och folkrörelsen

Det finns snart inget med anknytning till Socialdemokraterna som inte Moderaterna fingrar på. Just nu är det begreppet ”folkrörelse”.

Wikipedia: ”En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara ”folk i rörelse” mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen. Betoningen ligger på kollektiv handling som på något sätt försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden, helst med en viss uthållighet över tiden.” Läs mer det är intressant.

Särskilt det där med ”kollektiv handling” känns ju så mycket M.

Nå väl, om de tror att de kan hitta på en folkrörelse som inte självmant växer fram ur folket så är det väl bara att lycka till.

Nästa steg blir väl att adoptera ordet socialism. Nej kära Moderater ni börjar faktiskt bli patetiska i er fantasilöshet.

Ann-Sofie