Om jag jobbade på Försäkringskassan

Om jag jobbade på FK och var tvungen att ta i från sjuka, svaga människor deras hjälp, stöd och ekonomi, på grund av de nya tillämpningarna då skulle jag nog tacka för mig.

Jag skulle inte kunna sova på nätterna om jag hade varit med och medverkat till detta.

Människovärdet vi fodra tillbaka. Kämpa för rättvisa, frihet och bröd. 

Ann-Sofie