PeO/maken är också intressant fast han inte är någon offentlig person