Anledningen till att Hägglund vann…

var enligt Mats Knutsson att han hade större stöd än Odell. No shit Sherlock.

Odell sårad men inte dödad.

Ann-Sofie