Socialdemokrati enl Lena Andersson DN

Lena Andersson skriver i dagens Nyheter detta som alla borde läsa och fundera över:

”Tio anteckningar till mig själv om jag hade ­tillfrågats av VU.

1.1 Socialdemokratin är en existentialism, kollektivismen ett verktyg, målet är individens frihet från sin bestämning.

1.2 Läs på nytt Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs bok ”Är svensken människa?” Det unika med svensk socialdemokrati var brytningen med alla former av klantänkande. Individerna erbjöds ett band till staten, lika starkt för var och en, på det att andra beroenden kunde avta. För medlemmarna må arbetarrörelsen vara en kollektiv angelägenhet, för väljarna som gjorde partiet till ett 42-procentsparti var den en idé om fri utveckling oavsett bakgrund. Samhället blev ett klassresetåg med täta avgångar. Romantisera inte arbetarklassen, befria den från kvävning.

1.3 Skolan ska vara enhetlig och ge bildning åt alla (läsa, skriva, räkna, tänka). Därtill ska den överbrygga de klass- och kulturskillnader som familjer reproducerar. Skola är således inget föräldrar bör välja.

2.1 Socialdemokratin kommer ur upplysningen; en förnuftsrörelse grundad i anständighetens känsla.

2.2 Människan är universell. Färg och form säger inget om individers egenskaper. Avväg alla beslut i enlighet med denna tanke.

2.3 Fördunkla ej. Ljug aldrig. Förtröttas inte i att åskådliggöra vilken sorts samhälle som följer av olika beslut. Den som har sambanden klara för sig och lagom tryck på samvetet ser inte bara till sig själv.

2.4 Gör Sverige till en republik omedelbart. Ta bort övriga privilegier.

2.5 Motverka nationalism även i politik och idrott.

2.6 Använd aldrig retoriska figurer som denna: Jag är född till socialdemokrat och jag kommer att dö som socialdemokrat. Värderingar väljer man, och omprövar.

3.1 Fråga varför vissa behöver tio och hundra gånger mer pengar än andra. Fråga på vilket sätt dessa människor har gjort sig förtjänt av dem. Om de svarar att det inte handlar om att vara förtjänt, fråga vad det då handlar om.

3.2 Marknaden gör inte moraliska bedömningar, det gör människor.

3.3 Politik är tillämpad moralfilosofi.

3.4 Fråga Anders Borg (i debatt) vilket parti han skulle rösta på om han vore fattig. Beröm hans altruism om han svarar Moderaterna.

4 Alla relationer är maktrelationer. Arbetsmarknaden utgörs av relationer. Desperationen är maktlös. Full sysselsättning och kollektivavtal är enda värnet mot arbetsgivares arrogans.

5.1 Satsa på de fria konsterna, den fria forskningen och bildningsmöjligheterna.

5.2 Få stopp på anpassningen till det moderata språket. Utanförskap = diskriminering, ofrivillig arbetslöshet, torftigt liv. Livspussel = de välavlönades svårigheter att organisera vardagslivet när de skaffat sig fler saker, aktiviteter och barn än de kan hantera.

6.1 Längtan efter att få dela upp människor upphör ej med tidens gång. I dag kommer den i skepnad av valfrihet och rutavdrag.

6.2 Valfrihet är inte frihet, men urholkar jämlikheten. Återreglera.

6.3 Bengt Göransson (på youtube): Valfrihet är rätten att välja från ett sortiment som andra tillhandahåller. Friheten däremot är oändlig. Friheten blir därför i god mening gemenskapsskapande. Den förutsätter hänsynstagande till andra. Friheten förutsätter också jämlikhet. Friheten är omöjlig i ojämlika samhällen. Var därför rädd om friheten och var lite försiktig med valfriheten.

6.4 Friheten är oändlig därför att den är existentiell. Den som har friheten och jämlikheten kan inte kväsas.

6.5 Privata sjukförsäkringar har den egenheten att den som behöver dem mest får betala mer för dem.

7.1 Socialdemokratin är en filosofisk idé för ett helt samhälle, inte en sammanslutning för att medlemmarna ska må bra.

7.2 Fördriv anti-intellektualismen men glöm aldrig hur det känns att vara i underläge.

8 Minns Ingemar Hedenius: I eländet och skräcken faller tanken lätt i spillror. I eländeoch skräck skrumpnar också modet och skaparkraften.

9.1 Karl Marx: Filosoferna har endast på olika sätt förklarat världen, men vad det gäller är att förändra den.

9.2 Marx utan Rawls blir outhärdlig.

9.3 John Rawls: Samhället bör organiseras utifrån tankeexperimentet att ingen i förväg vet vilka egenskaper, begåvningar eller positioner de kommer att få. Då inrättar självbevarelsedriften ett samhälle med mycket små skillnader som är gott för alla.

9.4 Är allt detta abstrakt strunt? Politik handlar väl om procentsatser och bidragens införande, höjande och sänkande?

10.1 Beakta människans natur. Hjärnan undviker förluster först och främst. Människan behåller det hon är van vid hellre än att vinna det underbara hon är obekant med.

10.2 Min uppgift: Att framställa samhällsskissen ovan som något majoriteten inte vill vara utan. Att framställa beska som sötma. Att döda drömmen om lottovinsten, överflödet och möjligheten att gå före i kön. Att ersätta sockervadd med fibrer och bekväma öppettider med anställdas fackliga rättigheter. Att be om rationalitet där folk vill ha känslor.

10.3 Slutsats: Jag är inte lämplig.”