”Underklassafari” á la KD

Inom Kristdemokraternas absoluta partitopp finns en person som av någon anledning, skämt eller annan anledning, funderar på att fixa en underklassafari.

Patric Rylander* som han heter talar om kriterierna: ”Bland annat ska det finnas en hög andel socialbidragstagare, vanartiga skrikande ungdomar, enbart bestå av hyresrätter i miljonprogrammet, nedlagda butiker, utarmad samhällsservice, vara slitet och mängder med klotter.”

Är detta ett skämt så är det mycket smaklöst.

Var det inte detta Alliansregerinegn skulle råda bot på med sitt tjat om att minska utanförskapet?

Men det är bara att konstatera att det sket och nu skojar en representat från Kristdemokraterna om att åka på safari till de områden där människor har det allra svårast.

Men det är väl kanske så man ser på saken som en representant för Folkpartiet Liberalerna att man väljer själv vilken samhällsklass man VILL tillhöra.

Ann-Sofie

* Patric Rylander, verksamhetschef  kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. Näst högste tjänstemannen i partiet