Klåfingrande ministern

Jan Björklund Folkpartiet måste tydligen klåfingra på allt. Nu får han kritik för att han lägger sig i förhandlingarna om anställningstryggheten vid landets högskolor.

Två fackliga företrädare skriver på SvDs Brännpunk att Björklund visar brist på respekt både för LAS och den svenska modellen.

Jag Björklund hotar nämligen med att ta beslut om en förordning om parterna inte kommer överens i sina förhandlingar om möjligheten att tidsbegränsa anställningar utöver vad som är reglerat i Lagen om anställningsskydd (Las). Detta på ett sätt som på sikt hotar grundläggande principer om parternas självständighet.

”Arbetsmarknadens parter utgör grunden för svensk arbetsmarknad. Att arbetsgivare och fackliga organisationer i förhandlingar kommer överens om villkor är en självklarhet i Sverige. En av grundpelarna i denna modell är att parterna självständigt, och utan politisk inblandning och påverkan, kommer fram till lösningar.”  Anna Götlind & Ulf Bengtsson

Denne man ställer bara till det.

Men jag får väl ändå visa en viss tacksamhet, vi (S) har i alla fall fått ett antal nya medlemmar pga denne man, som tycks tro att han kan allt. Kunskap kommer inte automatiskt med titeln Björklund.

Ann-Sofie

Annonser