Twittrande kommunfullmäktige i Eskilstuna

Tidningen Folket uppmärksammar idag att ett antal av ledamöterna i fullmäktige twittrar. En del under själva sammanträdet.

Jag är en av twittrarna dock inte under mötet. Då har jag nämligen fullt upp med att hålla tiden på talarna samt att se om ledamöterna begär ordet eller replik. Hålla koll på antalet inlägg samt att biträda ordförande i olka spörsmål som kan dyka upp under resans gång.

Men de som ”bara” behöver koncentrera sig på själva debatten kan få tid över för lite twittrande och facebookande emellan åt. En styggelse tycker några men jag ser bara positivt på detta.

Personligen kan jag sträcka mig så långt att jag faktiskt ser detta som ett sätt att öppna upp för nya demokratiska vägar in i politiken.

Så eskilstunabor följ oss på twitter, bloggar  och facebook. Ni kan rent av få se en helt annan sida av oss än den som media ger er.

@AWatar