Supermiljöbilspremien floppade, är vi förvånade ?

Nej det är vi inte.

Jag kände liksom på mig detta redan när den lanserades.

Motormännen och jag önskar lite mer av regeringen, för miljöns skull.

@AWatar