Ministrar skriver insändare, ta fram en politik i stället ni sitter ju vid makten

Två av landets ministrar skriver i en insändare att det tar för lång tid att få asyl i Sverige och att komma i arbete.

Kan inte någon tala om för dessa att de faktiskt sitter i regeringen och kan göra något åt detta.

Efter en lång text kommer detta:

”Socialdemokraterna har haft ett högt tonläge i debatten om barnfattigdom. Samtidigt har de helt tystnat i den integrationspolitiska debatten. Det är märkligt. Den som inte har en integrationspolitik med idéer för att nyanlända invandrare snabbare ska komma i arbete och lära sig svenska saknar hela svaret på hur barnfattigdomen ska kunna bekämpas.” Maria Larsson (KD) & Erik Ullenhag (FP)

Varför inte lägga energi på att ta fram en egen politik i stället för att skriva insändare.

Och gnället på oppositionen blir ju bara patetiskt.

@AWatar