Hittat på twitter

Tankar om bostadspolitik

När jag 1995 blev byggnadsnämnden ordförande här i Eskilstuna så fick jag höra att det fanns något som kallades Danell-gropar. Det innebar att hann byggherren starta sitt husbygge inom en visst tid (hösten 1992) så skulle man bli berättigade till ett räntebidrag. Georg Danell var moderat planminister.

Räntebidragen hade varit en stor kostnad för staten som i början på 1990-talet upplevde en mycket stor ekonomisk kris. Det fanns heller ingen stor bostadsbrist som motiverade denna kostnad, så Danell såg till att de försvann.

Detta visar dock att med statliga subventioner så händer det något positivt med bostadsbyggandet.

I dag behöver vi bygga många fler bostäder i de regioner som växer. Det är dessutom bra att bygga nu när vi är på väg ned i ytterligare en lågkonjunktur.

För tillfället skyller staten det låga bostadsbyggandet på landets kommuner. Men det kan väl inte vara en borgerlig regerings ärliga mening att det är den offentliga sektorn i form av landets kommuner som ska stå för bostadsbyggandet.

Efterfrågan brukar ju styra tillgång och efterfrågan. Nu finns efterfrågan men var finns det privata näringslivet/marknaden?

Nu är det dags att staten hjälper till och regeringen har som jag ser det större ansvar för detta än landets kommuner. Kommunernas ansvar är att se till att det finns planlagd mark men staten kan hjälpa till vad gäller den ekonomiska biten.

@AWatar