Medial logik

En förskola i Eskilstuna får kritik av skolinspektionen. Kritiken går ut på att personalen behöver öka sin kunskap om förskolans läroplan, det pedagogiska ledarskapet måste bli tydligare samt ansvar och befogenheter mellan huvudmanen och förskolechefen behöver bli tydligt för både personal och föräldrar.

Det är väl inte så konstigt i sig alla organisationer/företag/arbetsplatser kan alltid bli bättre.

Det lustiga i detta är hur media formulerar sig. Hade detta varit en kommunal förskola så hade det givetvis stått i tidningen.

Men nu är det en fri-Waldorfförskola och då skriver man bara att huvudmannen ska redovisa vilka åtdärder man vidtagit eller planerat.

Förmodligen handlar detta om någon form av hänsynstagande för personal, barn och föräldrar på den ”privata” skolan. Men man tar inte, av någon anledning, samma hänsyn till kommunens personal samt till  barnen och föräldrarna som har gjort valet att ha sina barn på det kommunala alternativet.

Vari ligger skillnaden?

@AWatar