Hittat på twitter

Kvällens ”hittat på twitter” tillägnas Alex Voronov på Eskilstuna Kuriren som inte verkar veta att ett återremissyrkande alltid ställs under proposition före ett sakyrkande.

Kanske dags att gå en kurs, han är ju faktiskt ordförande i Vänsterpress klubben, det är ju bra att kunna ställa en korrekt propositionsordning. Fast å andra sidan de kanske alltid tycker lika 😉