Livsfarligt att sitta och blogga

Jaha nu är det livsfarligt att sitta. Det blir mycket att göra för landets skyddsombud.

@AWatar